Το δίκτυο για τα Δικαιώματα του παιδιού στην αυλή μας!

IMG 5466

IMG 5465

Η πλανόδια βιβλιοθήκη με τα βιβλία για τα δικαιώματα των παιδιών έκανε στάση στην αυλή του νηπιαγωγείου μας! Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τα παιδιά ψυχαγωγήθηκαν και μυήθηκαν στις έννοιες δικαίωμα, ελευθερία επιλογής, σεβασμός στα δικαιώματα του άλλου, συνεργασία και αλληλεγγύη.

Πρόσθετες πληροφορίες