Ο Μπάκι το κυκλοφοριακό φιδάκι

Ο Μπάκι το κυκλοφοριακό φιδάκι ήρθε και στο σχολείο μας, για να διαπιστώσει τι μέσα χρησιμοποιούμε για να πάμε στο σχολείο. Το κάθε παιδί κολλούσε στο Μπάκι ένα αυτοκόλλητο αναλόγως με τον τρόπο μετακίνησής του προς το σχολείο. Με μεγάλη χαρά διαπιστώσαμε ότι τα περισσότερα παιδιά μας έρχονται με τα πόδια στο σχολείο, χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον.