Τσεχία: 3η Διακρατική συνάντηση εργασίας Erasmus+

IMG 4575

2efc8c2e-f08f-421c-b6b4-e0ab08e4ddf3

Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 3η Διακρατική συνάντηση εργασίας του προγράμματος Erasmus+ "SMILE - Supportive Multicultural Inclusive Learning Environment for early childhood education"  στο συνεργαζόμενο νηπιαγωγείο στην Πράγα. Οι εκπαιδευτικοί αντάλλαξαν καλές πρακτικές για τη συμπερίληψη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη.

Πρόσθετες πληροφορίες